Menu
My Logo

Rímskokatolícka farnosť

sv. Michala archanjela


List sestry Hermany - Ako sa mám modliť?

 

Drahá moja Emília,

priznám sa, že túto Tvoju otázku som už čakala. Si vo veku, keď Ti nestačí Vaša spoločná rodinná modlitba. Ani naučené modlitby Ťa už nenapĺňajú a akoby si stratila zmysel a obsah všetkých modlitieb. Na jednej strane povieš, že nemáš až toľko času na modlitbu, na strane druhej sama vidíš a cítiš, že modlitba Ťa formovala, a preto ju k svojmu životu potrebuješ.

Najskôr Ti položím otázku. Uvedomuješ si, že dýchaš? Uvedomuješ si, že Ti bije srdce? Určite áno. Sú situácie, keď vieš, že dýchanie alebo činnosť srdca ovplyvňujú Tvoj život. Ale bežne si to ani nevšimneš. Tak je to aj s modlitbou. Na jednej strane ju potrebuješ, na strane druhej si želáš, aby bola jednoduchá a ustavičná.

Sú na to rôzne spôsoby. Samozrejme, ani jeden nie je bez učenia a skúšania. Najprv si musíš sama vyskúšať, čo Ti vyhovuje.

Možno jedna z jednoduchých vecí je prepojiť Tvoju bežnú činnosť s modlitbou. Čo robíš každý deň a ani si to neuvedomuješ? Napríklad kroky. Denne prejdeš veľmi veľa krokov (dokonca máš aj hodinky, ktoré Ti to zaznamenajú).

Skús si večer napísať na papierik, za čo sa chceš modliť. Napríklad: Chcem sa modliť za svoju chorú kamarátku slovami „Bože, prosím ťa za Katku, pomáhaj jej v jej chorobe, a ak je to Tvoja vôľa nech vyzdravie“. Ale počas dňa si možno na túto modlitbu ani nespomenieš. Finta je v tom, že si si to napísala už večer na papierik.

Ráno, keď vstaneš, tak si povieš: „Bože, nech každý krok, ktorý urobím, je táto modlitba za Katku.“ Nemusíš si uvedomovať, koľko krokov urobíš, ale vieš, že každý Tvoj krok sa stal dôležitým, lebo je to Tvoja modlitba za chorú kamarátku. A možno práve vo chvíli, keď budeš chcieť použiť výťah, si spomenieš, že každý krok je dôležitý.

Ďalšou formou modlitby je čítanie Písma. Si zvyknutá denne si čítať Písmo. Tak si skús vetu, ktorá sa Ti najviac páči, zapísať alebo nakresliť. Potom počas dňa si ju častejšie zopakuj. Napíš za okraj v zošite na každom predmete. Večer si zapíš, čomu všetkému Ťa práve tieto slová z Písma naučili.

A ešte jedna vec. Modlitieb je tak veľa, ako je ľudí na svete. Niekto sa rád modlí s Písmom, niekto si opakuje nejakú vetu, niekto tancuje, niekto veľa chodí, niekto si číta modlitby iných.

To, čo je dôležité pre Teba v tomto veku, to je to, aby si si našla svoj spôsob. Neopakuj zbytočne po iných. Ak Ti vyhovuje nejaký spôsob, tak sa ho drž. Nedaj sa odradiť poznámkami: tak sa to nerobí, musíš sa modliť inak.

Ak Ti Pán Boh dal spoznať určitý spôsob modlitby a Tebe vyhovuje, tak sa ho drž. Možno to bude spev piesní, možno recitácia žalmov, možno tanec alebo nejaká tradičná modlitba. Dôležité je, aby si sa modlila. A najlepšie tak, ako to vieš Ty.

Budem sa modliť, aby si našla svoj spôsob. Nebude to hneď. Možno to bude chvíľku trvať. Ale som tu a budeme sa rozprávať, čo Ti ide a čo nie.

Veľmi sa z Teba teším a prajem Ti požehnané oddychové dni.

Tvoja krstná mama

 

 

Sr. Hermana, postoj.sk