Dobývanie hradu

Domov | Úlohy | Kontakt na tútora

Vítam ťa, udatný bojovník!

Čaká nás ťažká úloha. Lúpežní rytieri obsadili strategický hrad, ktorý treba dobyť naspäť. Preto je potrebné zmobilizovať najskôr chrabrých a múdrych rytierov, ako si ty. Adepti na výpravu však musia byť silní. Preto najskôr zhromaždíme vojsko a prejdeme výcvikovým táborom.

Po ukončení výcviku, v ktorom získaš brnenie, výzbroj, koňa a iné potrebné veci pre rytiera vyzbrojeného do boja, sa presunieme ku hradu.

Ale aj počas presunu budeme musieť byť obozretní. Nepriateľ má veľa zvedov a nachystaných pascí. Zvedov budeme musieť pochytať, a pasce odhaliť a odstrániť.

Ak to zvládneme, pustíme sa do dobývania hradu. Nádvorie za nádvorím, palác za palácom, poschodie za poschodím...

Ako vidíš, čaká nás veľa práce.

Ak sa chceš k nám pridať, najskôr si pozorne prečítaj náš povolávací dekrét.