:target-Logo
Menu

OZNAMY

Nedeľa zoslania Ducha Svätého

7. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

2. pôstna nedeľa

1. pôstna nedeľa

7. nedeľa v období cez rok

6. nedeľa v období cez rok

5. nedeľa v období cez rok

Obetovanie Pána

3. nedeľa v období cez rok

2. nedeľa v období cez rok

Krst Krista Pána

2. nedeľa po Narodení Pána

Nedeľa Sv. rodiny

4. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa