Domov > Fotogaléria
 

Fotogaléria

Na základe Zákona 18/2018 Z.z. sme nútení od 25.05.2018 túto sekciu zastaviť. Podľa nového zákona je totiž na zverejnenie fotiek detí potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa. Pri hromadných akciách, z ktorých sme na tomto mieste prinášali fotografie, je splnenie tohto zákona prakticky nemožné.

"Ďakujeme" za nový zákon a od 25.05.2018 sekciu Fotogaléria zmrazujeme.

No images in this gallery

No images in this gallery

No images in this gallery

No images in this gallery

No images in this gallery

No images in this gallery

No images in this gallery

Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad Sebechleby
962 66 Sebechleby

(045) 559 17 06
sebechleby@fara.sk

Liturgický kalendár

Vyhľadávanie
v Písme Svätom

Podľa frázy:


Podľa súradnice*:


*Zadajte súradnice podla vzoru
napr.: Gn 1,11-15;2,5.8